Turerna

Vinterturen till Röros marknad i februari är vår viktigaste aktivitet. Vi startar på olika ställen i varje år. Den längsta turen, gjordes 2003, och startade i Falun. Den resan dokumenterades vilket resulterade i en film och en bok.

Sommarturen. Varje sommar i mitten på juli är det slåtterdagar i Hjortnäs och dans vid Hjortnäs brygga. Naturligtvis åker vi häst dit! 

Höstturen.  Det händer att vi även gör rid eller vagnturer på hösten.

loading...