Turerna

Vinterturen till Röros marknad i februari är vår viktigaste aktivitet. Vi startar på olika ställen i varje år. Den längsta turen, gjordes 2003, och startade i Falun. Den resan dokumenterades vilket resulterade i en film och en bok.

 

Testturen. Vi har märkt ett stort intresse för att få vara med på en tur. Därför ordnade vi en testtur med turister. Vi startade på vår gård, Lomviksgården åkte sen till Sorken i Norge och tillbaka nästa dag. Vi fick mycket positivt gensvar från deltagarna så nästa år blir det nog fler turer.

 

Sommarturen. Varje sommar i mitten på juli är det slåtterdagar i Hjortnäs och dans vid Hjortnäs brygga. Naturligtvis åker vi häst dit! Resan brukar ta 4 -5 dar och börja i Älvdalen.

 

Höstturen.  Det händer att vi även gör rid eller vagnturer på hösten.