HISTORIA LOMVIKSGÅRDEN

1805 kom Per Persson till Lomviken och tillsammans med hustrun  Marina började de som nybyggare där. Per gick ett tragiskt öde till mötes- bara 45 år gammal då han dog på vägen mellan Leksand och Falun. Han efterlämnade hustru och tre barn, den yngsta ej född.
1867-1868 Pers son Jonas och hans sonson Salmon Jonasson var båda dugliga bönder och handelamän. De byggde upp Lomvikens gård med allt vad det innebar av byggnader, nyodlingar, fäbodar och myrslogar. Gården hade ett fördelaktigt läge då forkörarna färdades över sjöarna förbi gården. Det gav inkomster till ägarna och de kunde bygga storgården. Men det fanns också andra aktörer som ville ta över.
Salmon och hans far byggde även byggde sågverk i Tallån,  och gårdar i Flötningen, Storbo och Skärvagen. De drev också handelsbod i Lomviken.
1889 övergick ägandet till M Engzelius i Röros. Liksom många andra stod ”GammelSalmon” i skuld till Röroshandlaren. Han och hans familj fick dock sitta kvar som arrendator.
1897 förvärvade Stora Kopparbergs Bergslags AB gården av Engzelius dödsbo.
1954 flyttade de sista av ättlingarna från Lomviken och gården blev öde. Manne Magnusson och hans familj (1917-1976).
1957-1972 arrenderades gården av  Oscar Gardsiö och dottern Lilliann. Sen blev gården öde igen.
1978 får Älvdalens Kommun gården av Stora Kopparberg. De har renoverat gården i två omgångar.
1991 förklaras gården som byggnadsminne  och blir K-märkt.
2008 får Dalarna Femund Forkörarförening arrendera gården av Älvdalens Kommun för att senare köpa den.
2014 Dalarna Femund Forkörarförening köper gården av kommunen.