logo%20Dalarna%20Femund

 

Dalarna Femund Forkörarförening

är en Svensk/Norsk förening som bildades för att bevara och dokumentera forkörarkulturen i Norden. Innan det fanns vägar var det bara på vintern man kunde frakta varor. Frusna sjöar och myrar utnyttjades för att komma fram till marknader och städer. Vår viktigaste aktivitet är resan till Röros marknad i februari. 
 

Lomviksgården

Dalarna Femund Forkörarförening äger en gammal färdasgård som ligger på svensk/norska gränsen i Flötningen.

Vi driver gården på gammalt vis med hästar och visar gården som ett tidsdokument från förra seklet. Sommartid har vi cafe´och visning av gården. 

Du är varmt välkommen att bli medlem!
Då stödjer du föreningen, får nyhetsbrev och tillgång till medlemssidan för mer information om just turer, arrangemang med mera.  
Medlemsavgiften för 2020;
200:- stöttemedlem                    250;- aktiv medlem (rösträtt på årsmöte)
Avgiften sätts in på något av nedanstående bankgiro;
Svensk bankgiro: Nordea 5531-5436 
Norsk bankgiro, Tolga Sparbank: 1885 10 95523
Kom ihåg:
Skriv namn, adress, telefon och e-postadress när du betalar in avgiften, samtidigt kontaktar Du sekreteraren och kassör via mail när du betalat. Vill Du ansöka för aktiv medlem skickas ansökan till sekreteraren (klicka på länk ovan)  därefter tar styrelsen beslut. 

                                              VATTUVÄGSTUREN 2020

                        Välkommen att träffa forkörarna i Dalarna Femund    
                forkörarförening och se dem starta vinterturen söndagen     
                    den 9  februari Limedsforsen. Mer information kommer.
 

loading...

Senaste nytt;

Nytt år är på ingång!
En liten påminnelse kommer här om att betala in medlemsavgiften för 2020. Beloppen ser du till vänster här på sidan.

Varmt välkommen att träffa oss på olika platser, besöka Lomviksgården, följa oss på sociala medier, hemsida och nyhetsbrev.
Prata häst, minnen och kommande upplevelser.

------------------------
Dokument från årsmötet ligger nu utlagda under medlemsfliken.

-----------------------
Nyhetsbrev nr 59 är planerat för utgivning under början av december månad.        Då kan du bl a läsa om vinterturens deltagare och KämpJohans historiespalt.
-----------------------