logo%20Dalarna%20Femund

 

Dalarna Femund Forkörarförening

är en Svensk/Norsk förening som bildades för att bevara och dokumentera forkörarkulturen i Norden. Innan det fanns vägar var det bara på vintern man kunde frakta varor. Frusna sjöar och myrar utnyttjades för att komma fram till marknader och städer. Vår viktigaste aktivitet är resan till Röros marknad i februari. 
 

Lomviksgården

Dalarna Femund Forkörarförening äger en gammal färdasgård som ligger på svensk/norska gränsen i Flötningen. Vi driver gården på gammalt vis med hästar och visar gården som ett tidsdokument från förra seklet. Sommartid har vi cafe´och visning av gården. 

Du är varmt välkommen att bli stödmedlem!
Då stödjer du föreningen, får nyhetsbrev och tillgång till medlemssidan för mer information om just turer, arrangemang med mera.  
Medlemsavgiften för 2021;
200:- stöttemedlem      
Avgiften sätts in på något av nedanstående bankgiro;
Svenskt bankgiro: Swedbank 5432-3050
Norskt bankgiro, Tolga Sparbank: 1885 10 95523
Kom ihåg:
Skriv namn, adress, telefon och e-postadress när du betalar in avgiften, samtidigt kontaktar Du sekreteraren och kassör via mail när du betalat. Vill Du ansöka för aktiv medlem skickas ansökan till sekreteraren (klicka på länk ovan)  därefter tar styrelsen beslut.
(Aktiv medlem= har rösträtt på årsmötet) 
      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Varmt välkommen att träffa oss på olika platser, besöka Lomviksgården, följa oss på sociala medier, hemsida och nyhetsbrev.
Prata häst, minnen, forkörning och kommande upplevelser.
                                                              

loading...

Senaste nytt;
Pressemelding 13 jan
Med bakgrunn i smitte- situasjonen og restriksjoner i Norge og Sverige har Forbonde og lass-kjørerunionen besluttet å avlyse alle planlagte turer med hest til Rørosmartnan 2022.
Vi beklager dette, men en totalvurdering av situasjonen tilsier at det er mest forsvarlig. Vi ser fram mot lysere tider, og håper å komme sterkt tilbake i 2023. 
 Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med undertegnede eller Bjarne Lang Ree på tlf +47900 43 834, mail: bjarnlan@online.no
 Hilsen
Sigurd Svendsen
Leder Forbonde- og lasskjørerunionen
Tlf: +47 400 19 822, 
Mail: sigurdmsve@hotmail.com
Dalarna Femund Forkjørerforening 
Övriga föreningar:
Nord-Østerdal Lasskjørerlag 
Hedemarken Lasskjørerforening 
Selbu Lasskjørerforening 
Fron Lasskjørerlag 
Hestkjørere fra Tydal 
Föreningen Forbonden Klövsjö 
Trøndelag Kjørelag
_________________
Läs mer här om det spännande projektet med stallar, boende på Röros, vinterleder mm som 
 FLU driver.
FLU står för Forbonde og Lasskjørerunionen