Om föreningen

Dalarna Femund Forkörarförening, DFF, är en svensk-norsk forbondeförening, bildad i april 1999 på Storsätern i Dalarna. Syftet är att bevara och utveckla forbondekulturen i Norden.

Frågor om föreningen, turerna, medlemsskap, hästar med mera kan göras hos följande personer.

När det gäller tips och nyheter på hemsidan kontakta webbredaktören.

Vi finns även på facebook;
Gruppen DalarnaFemundForkörarförening


Formann:               Sigurd Svendsen       +47 40 01 9822                                                         sigurdmsve@hotmail.com 
Nestformann:        SvenErik Johansson         +46 280 230 63

Sekretær:               Anette Eklund      + 46 706809447
                                 liljesanette.eklund@gmail.com
Kasserer:             Wenche Svendsen           + 4793053 508
                            wsvend@gmail.com
                                 
Styremedlemmer:   Ulrika Nylund    +46 706 90 81 71 
                                  ulrika.nylund@alvdalen.se
                                   Pål Rönning                          +47 72 41 0280
 Vara                      Jonas Wikdahl                      + 46 73 059 8302     
                               Ingvild Arnesen                  +47 91589 633

Webbredaktör/Nyhetsbrev: Anna Dahlgren
 anna.dahlgren@besparingsskogen.se                 +46 70 790 70 00
 

Vill du bli STÖDMEDLEM!?  Sätt in 200 kronor på nedanstående bankgiro, kom ihåg att skriva namn, adress,tele,  mail.  Kontakta sekreteraren och kassör via mail  (se adress ovan) när du satt in pengarna på kontot. Aktiv medlem 250 kr. Ansökan för aktiv medlem lämnas till styret- maila in din ansökan till sekreteraren.

Svensk bankgiro: Nordea 5531-5436   
 Norsk bankgiro, Tolga Sparbank: 1885 10 95523

loading...