Deltagare på Blikstuguturen 2010

Årets kuskar och drängar är:

Micke Heed med drängen Jenny åker hela vägen

SvenErik Johansson med drängen Esbjörn Ulvenvall åker hela vägen

Jocke Andersson åker hela vägen. Som drängar fram till Odre har man Kjell eller Gunnel Andersson

StorLars Olsson åker hela vägen. Som drängar har han Ingeborg Svendsen fram till Röros. Från Röros till Särna åker Åsa och från Särna till  Åsen åker Jonas Johansson.

HansOle Lyseggen åker hela vägen. Som drängar har han Julie Spånberg till Röros och från röros till Elgå har han Lars Johansson och efter Idre åker Pål.

Marie Nyström åker hela vägen.  Som dräng till Röros blir det Tone Svendsen. Från Idre till Åsen åker Lill.

IngMarie Skoglund åker från Röros till Åsen. Som dräng har hon Lina Frost hela vägen och från Flyktan tillkommer Roland A och Evelina.

PerArvid Hagen åker från Röros till Åsen. Som dräng har han Solvieg Hagen.

Vivi Sandström Åker från Röros till Åsen. Som dräng har hon Barbro Lövgren.

Erik Sundin åker hela vägen. Som dräng har han Kristina.

Lena Karlsson åker från Lomviken till Elgå. Som dräng har hon Pierre.

Line Aasvang åker från Lomviken till Elgå. Som dräng har hon Åge Aasvang.

Rune Randen Åker från Lomviken till Röros. Som dräng åker Monica.

Wenche Svendsen åker från Lomviken till Röros. Med som dräng är Ingvild Arnesen

Sverre Gjessing åker från Lomviken till Röros. Med som dräng är Stine Spånberg.

Kika Nylund åker från Röros till Idre. Med som dräng är Helena.

Klas Eriksson åker från Idre till Åsen. Med som dräng är Hanna.

 

Från Lomviken till Röros blir det 12 hästar och 24 personer.

Från Röros till Elgå blir det 13 hästar och 24 personer.

Från Elgå till Särna blir det 12 hästar och 22 personer.

Från Särna blir det 11 hästar och 22 - 24 personer.